Kullanım Sözleşmesİ

GoodBadUglyHotel Üyelik ve Kullanim Sözlesmesi

 

I-                   TARAFLAR

Bu sözleşmenin kurcu tarafı GoodBadUglyHotel dir. Sözleşme ile siteye dahil olmak isteyen konaklama tesislerinin işletmecilerinin site içi kullanım koşullarını kabul etmesi gerekir.

Bu nedenle sözleşmenin tarafları   

1-      GoodBadUglyHotel  (GoodBadUglyHotel.com.)

ve site üyelik ve kullanım koşullarını kabul eden

2-      KONAKLAMA TESİSİ – İşletmecisidir.

II-                SÖZLEŞMENİN KONUSU

Konaklama Tesisi işletmecisi www.goodbaduglyhotel.com internet sitesine üye olmak, işletmekte olduğu Konaklama Tesisini site içinde tanıtmak, işletmekte olduğu tesisinin oda satış koşullarını site içinde bizzat belirlemek ve sitenin temin ettiği imkanlar ile aşağıda yazılı koşullar dahilinde site ziyaretçilerine oda rezervasyonu yapmak, satmak ve bunun karşılığında gerçekleşen satış ve konaklamalar üzerinden belirlenmiş komisyon bedellerini GoodBadUglyHotel ye ödemeyi hangi çalışma ve kullanma koşulları dahilinde yapabileceğine dair sözleşmedir.  

III-             TANIMLAR

Sözleşmede açıkça başka bir anlam yüklenmediği takdirde, aşağıda belirlenmiş tanımlar karşısına yapılmış açıklamalar ve bu tanımlara yüklenmiş anlamlar sözleşmede geçerli olur. Taraflar arasında kurulacak ticari iletişimde de tanımlar aynı anlamları yüklenmiş olurlar.  

Müşteri                                              : www.goodbaduglyhotel.com web sitesine müracaat ederek site kullanım koşulları altında konaklama tesislerinden rezervasyon yaptıran kişiyi, niha-i kullanıcıyı ve bu site içine girip dolaşan internet kullanıcısını tarif eder.

Konaklama tesisi                              : Sözleşmenin tarafı olan konaklama tesisi anlamına geldiği gibi; www.goodbaduglyhotel.com sitesinde yer alan Hotel, Otel, Tatil Köyü, Pansiyon, Kamp, Kampüs, vb. diğer konaklama tesislerini de tarif eder. Sözleşme içinde cümledeki anlamı itibarı ile değerlendirilecektir.    

www.goodbaduglyhotel.com web sitesi    : www.goodbaduglyhotel.com GoodBadUglyHotel ye ait İnternet alan adı ve tescilli markasıdır. Bu alanda gerek müşteriler, gerekse muhtelif konaklama tesisleri www.goodbaduglyhotel.com alan adı ile siteye, site kullanma koşullarını kabul ederek dâhil olup, sitede mevcut yazılım imkânlarını kullanarak kendi arz ve taleplerini oluştururlar. Bu işlemlere dair her türlü sorumluluk daima kendilerine ait olacağından site içinde bulunması gereken bilgileri taraflar bizzat kendileri tarafından girilir. Nihayet, sitede buluşan taraflar (müşteri / konaklama tesisi) internet üzerinden (yasaların ve site içi kurallarının kabul ettiği sınırlarda olacak şekilde ) karşılıklı olarak kendi koşulları ile uzaktan satış sureti ile hizmet alışverişi yaparlar.  

GoodBadUglyHotel.com                                  : www.goodbaduglyhotel.com web adresini, aynı zamanda bu sitenin çalışması için gerekli platformu, hizmet arz ve taleplerinin iletilmesini, taraflara bilgi takdimi için hazırlanmış programı, yazılımı, elektrikli, mekanik, elektronik cihaz ve ekipmanlar ile bunları koruyup kullanan personel ve yöneticileri ile tüm bunları bir arada tutan GoodBadUglyHotel yi ve bunların sahip olduğu her şeyi tarif eder.

Müşteri ve Destek Hizmetleri          : GoodBadUglyHotel.com sitesini kullanan konaklama tesisleri ile bunların site içi müşterilerinin soru ve taleplerini değerlendirilmek üzere elektronik ortamda iletebildikleri EVRAK@GoodBadUglyHotel.com / DESTEK@GoodBadUglyHotel.com veya INFO@GoodBadUglyHotel.com  veya sözleşmede belirtilen ya da E-Mail yolu ile kendilerine bildirilecek benzer bir adresten veya ÇAĞRI MERKEZİNDEN ulaşılabilen, çözüm ve yardım üreten otele ve müşteriye karşılaştıkları sonunun hallinde destek olan birimi tarif etmektedir.

Otomatik Ödeme / Ödeme               : www.goodbaduglyhotel.com web sitesi içinde iken, müşterinin doğrudan doğruya Konaklama Tesisinin banka hesabına herhangi bir miktardaki paranın kredi kartından mail order veya sair bankacılık işlemleri kullanarak yaptığı ödeme Havale, EFT, vs ödeme talimatları anlamındadır.

Komisyon                                          : GoodBadUglyHotel.com sitesi üzerinden konaklama tesisinde rezervasyon yapan her bir müşterinin, konaklama tesisine yapmış olduğu rezervasyon için KDV dahil ödediği  toplam miktar üzerinden, konaklama tesisinin site kullanım bedeli olarak GoodBadUglyHotel.com a ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği KDV dahil miktarı ifade eder.   

Otel Alanı / Harici Ağ                      : GoodBadUglyHotel.com un sözleşme şartlarını ve site kullanım koşullarını kabul eden Konaklama Tesisine bir kullanıcı adı ve sadece kendisinin bildiği ve değiştirebileceği bir şifre verir. Konaklama tesisi yetkilisine verilen Kullanıcı adı / şifrenin sisteme tanımlanmasından sonra www.admin.GoodBadUglyHotel.org  OTEL GİRİŞ sayfasından kendi konaklama tesisine ait sayfayı düzenler. Bu düzenlemeye başlamadan önce işbu site içi kullanım koşullarını ihtiva eden “ SİTE ÜYELİK ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ & AÇIK KONTENJAN TAHSİS SÖZLEŞMESİNİ “ okuyup KABUL EDER İSE; Konaklama tesisi bu sayfaya münhasıran tesisi ile ilgili resimleri, tesisinin özelliklerini, tanıtım yazılarını, Konaklama Şekillerini, Adres, Vergi Dairesi, otelin doluluk durumu, satılabilir oda sayısı ve dönemlerini, satışa açık dönemlere ilişkin konaklama fiyatlarını, otelin fiyat aksiyonlarını, erken rezervasyon dönemlerini, bu dönemlerdeki fiyatlarını, otel aktivitelerini, girebilir.

Konaklama Tesisi GoodBadUglyHotel.com sitesi içinde kendisine ayrılan bu sayfa içeriğini her zaman ve kendisine izin verilmiş tüm alanlara ulaşarak, düzenlemek, düzeltmek ve tüm bilgileri kontrol etmek eylemlerini bizzat yapmak, yüklemek, değiştirmek, doğrulamak, olası değişiklikleri veya yanlışları düzelterek derhal güncellemek üzere tüm hukuki sorumluluğu tamamen kendi üzerine almıştır.

Konaklama tesisi site içindeki tüm bilgilerin kendisine ait ve doğru olduğunu kabul etmektedir.

Dolayısı ile “Otel Alanı” Konaklama Tesisinin her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ve site içi erişiminin daima Konaklama Tesisinin kendi kullanımı ve inisiyatifinde olan GoodBadUglyHotel.com sitesi içinde yer alan kendi bölgesini tarif etmektedir.

Konaklama tesisi site üzerinden ilan ettiği bu bilgilere daima ve açık çevrimiçi (online) olarak internet üzerinden ulaşmasını GoodBadUglyHotel.com temin eder.  

Marka – Patent – Fikri Haklar       : TC. mevzuatı içinde yer alan KHK ve yasalar ile düzenlenmiş ve tarif edilmiş; marka, patent, telif hakkı, icat, veri tabanı hakları, tasarım hakkı, tescilli tasarımlar, ticari unvan, işletme unvanları, tescilli marka, logo, hizmet markası, teknik bilgi, faydalı model, fikir ve sanat eseri, tescilsiz tasarım veya benzeri tüm hakları ve bunların tanımları ile yaptırımlarını tarif eder.

VOUCHER / Otele Giriş Bileti       : Müşterinin, GoodBadUglyHotel.com platformundan konaklama tesisine yaptığı rezervasyonu ve referanslarını varsa ödemelerini gösteren ve konaklama tesisi adına müşteriye GoodBadUglyHotel.com platformu üzerinden rezervasyon talep bilgisinin site içinden konaklama tesisine müşteri talebi doğrultusunda gittiğini (jurnal) gösteren ve müşteri bilgisayarından yazdırılabilen bilgisayar çıktısını tarif eder. Otel bu faks / mail çıktısını kendi tesisinin VOUCHER’ ı olarak kabul etmektedir. 

NO SHOW                                        : Müşteri tarafından yapılmış bir rezervasyonun koşullarına (mücbir sebep olmadığı halde) uyulmaması halinde Konaklama Tesisinin müşteriye yapacağı hukuki uygulamayı, ceza-i şartı tarif etmektedir.   

Mücbir Sebep                                   : Kanunlardaki tariflerin yanı sıra, birden fazla otel konaklamasını ve müşteriyi doğrudan etkileyen aşağıdaki sebeplerin varlığı halinde mücbir sebebin varlığı taraflarca kabul edilir. Müşterinin konaklama tesisine ulaşımını, seyahatini veya konaklamasını imkânsız veya yasa dışı hale getiren ve öncesinde meydana gelebileceği ön görülemeyen veya engellenemeyen vakıalar, (volkanik patlama, doğal afet ve felaketler, yangın, savaş ve iç savaş hali, terörist faaliyetler, silahlı çatışmalar, ulaşımı engelleyen olumsuz hava koşulları, ölümlü kazalar, yerel veya ulusal otoritenin konaklamayı engelleyecek kararları, olağanüstü hal ilanı, işgal, biyolojik, kimyasal veya nükleer patlamalar, sızıntılar, isyan ve ayaklanmalar, grev, salgın hastalık, sivil itaatsizlik, Konaklama Tesisine gidecek kişinin kendisinin veya 1. Derece yakının vefatı, 3 günü geçen ve hastane ortamında tedavisini gerektirecek hastalık ve kazaları, vb.)  mücbir sebep olarak kabul edilir. 

Hizmet                                               :  Konaklama Tesisinin GoodBadUglyHotel.com üzerinden müşterilere yaptığı oda satış ve rezervasyonlar doğrultusunda müşteriye, konaklama yeme içme, vb. edimlerini bir bütün olarak site içinde ilan ettiği kalite ve koşullarda temin ederek tahsil ettiği bedel karşılığında vermeyi taahhüt ettiği, vaat ve faydaların toplamıdır. Hizmet, aynı zamanda GoodBadUglyHotel.com un kendi sitesinde konaklama tesisinin kullanımına açılıp tahsis olunan satış ve iletişim sayfasından ve GoodBadUglyHotel.com portalının sağladığı tanıtım ve reklamlardan yararlanmasıdır. Konaklama Tesisine ve Müşterinin kendisine site kullanımı için teknik destek verilmesi, site üzerinden konaklama tesisi lehine münferit veya grup rezervasyon fırsatı yaratılması, Konaklama Tesisinin boş kalmış kontenjan harici odalarının rezervasyona açık hale getirebilmeleri ile müşterinin konaklama tesisine site üzerinden doğrudan rezervasyon yapmasını sağlaması faaliyetleri de hizmet olarak kabul edilir. 

IV-TARAFLARIN EDİMLERİ / KABUL VE TAAHHÜTLERİ / ÇALIŞMA KOŞULLARI

1-      KONAKLAMA TESİSİNİN KABUL ve TAAHHÜT ETTİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

a.      GoodBadUglyHotel.com’ da Konaklama Tesisine ayrılan Otel alanındaki sayfalar bizzat konaklama tesisi tarafından ve gerektiğinde kendisine GoodBadUglyHotel.com tarafından verilen teknik destek yardımı ile hazırlanmaktadır.

b.      Sitede otel alanlarında yer alan ve Konaklama Tesisini tanıtmak amaçlı fotoğraflar, Tesis hakkındaki açıklamalar, tüm yazı ve bilgiler Konaklama Tesisleri tarafından bizzat girilen bilgilerdir.

c.       Konaklama Tesisi, site içinde yer alan ve “KONAKLAMA TESİSLERİNİN MÜŞTERİLERE TAAHHÜTLERİ”  başlığı altında yer alan tüm konaklama tesislerinin müşterilere taahhütlerini içeren hususları okuyup bu sözleşme ile kabul etmektedir.

d.      Konaklama Tesisinin özellikleri, fiyata dâhil sunduğu hizmetlerin neler olduğu, ek ücrete tabi hizmetlerin neler olduğu, sitenin müşteriler tarafından ziyaret edildiği esnada rezervasyona açık oda sayısı, yüksek sezon, sezon, düşük sezon dönemleri varsa bunların başlangıç ve bitiş tarihlerinin, ilan ettiği sezonlara göre değişen fiyatlarını, alınacak ücrete KDV ve sair tahakkuk eden tüm vergi, resimlerin ekli olup olmadığı, kontenjan – rezervasyon iptal koşullarının neler olduğu, No Show uygulama miktar ve koşullarını, müşteri rezervasyonu kabul etmek için gerekli gördüğü ödeme ve sair koşul ve sınırlamaları ihtiva edecek şekilde bizzat belirler ve açıklar. Aksi açıkça yazılı olmadığı sürece ilan olunan fiyatlara KDV nin dâhil olduğu ve iptal önelinin bulunmadığı kabul edilir.

e.       Konaklama Tesisi tarafından hazırlanıp GoodBadUglyHotel.com un internet alanında yayınlanacak bu açıklamalar, GoodBadUglyHotel / GoodBadUglyHotel.com tarafından önceden belirlenmiş şekil ve standartlara uyumlu, yasa ve ahlak kuralları ile turizm örf ve adetlerine uygun şekilde yapılacaktır.   

f.       Konaklama GoodBadUglyHotel.com sitesinde kendi iletişim bilgilerini sadece harita üzerinde ve coğrafi koordinatları ile gösterebilecektir.  Bu bilgi dışında telefon veya faks numaralarını, E-Posta, facebook, whatsapp, skype, twitter, web adresi, mektup adresi, vb. internet üzerinden kendisine doğrudan ulaşılabilecek sosyal medya veya internet iletişim bilgi ve adreslerini koymayacaktır.

g.      GoodBadUglyHotel / GoodBadUglyHotel.com, Konaklama Tesisinin herhangi bir bilgiyi hatalı, eksik veya bu sözleşmenin koşul ve şartlarını ihlal eder durumda bulunduğunu açıkça tespit ettiği takdirde, bu bilgiyi resen düzeltme / tamamen kaldırma veya sözleşmeyi fesih etmek hakkı saklıdır.

h.      GoodBadUglyHotel. COM site içindeki bu sözleşmeyi ve site kullanma koşullarını tek taraflı olarak her zaman ve dilediği gibi değiştirebilir. Sözleşmede yapılan değişiklikler derhal site üyesi Konaklama Tesislerine, ilave olunan hükümler veya değişiklikler adı altında E-Posta yolu ile veya Konaklama tesisinin siteye girerek yapacağı ilk işlem esnada “ DUYURU” olarak bildirilir. Konaklama Tesisi yapılan değişikliği kabul etmediği takdirde GoodBadUglyHotel.com Sistemini kullanamaz ve site içinde Konaklama Tesisine ayrılmış oda, müşterilere gösterilmez. Rezervasyon yapılamaz.   

2-      KONAKLAMA TESİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

 

a.      Konaklama Tesisi, GoodBadUglyHotel.com içinde kendi tesisi ile ilgili olarak yer alan Konaklama Tesisini tanıtan, tarif eden, rezervasyon koşullarını içeren tüm bilgilerin, resim ve yazıların her türlü hak ve sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

b.      Konaklama Tesisi, GoodBadUglyHotel.com sitesi içinde kendisi ile ilgili tüm bilgileri her zaman gerçek ve doğru olduğunu, hakikate uygun ve doğru olması için gerektiğinde bu bilgileri derhal güncelleyeceğini, bizzat kendi inisiyatifi ile yayınladığı bu bilgilerin müşteri/tüketiciyi yanıltıcı olmadığını, yayın içeriğinin haksız rekabet içermediğini, bunların olamaması için gerekli dikkat ve ihtimamı basiretli bir tacir gibi göstereceğini, Özenli ve samimi olacağını (örneğin tesis civarında tadilat, inşaat, yol kaldırım, liman vb. yapım çalışmalarının olduğunu açıklamak gibi ) GoodBadUglyHotel.com a ve site müşterilerine bildirmek ve uygulamak ile yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

c.       Konaklama Tesisi, rezervasyon koşullarını kendisi belirler. Günlük olarak Satış Fiyatlarını harici ağ aracılığı ile bizzat kendisi tayin eder. Konaklama tesisi daima harici ağ aracılığıyla satışa arz ettiği satılabilir durumdaki boş odalarının fiyatlarını ve oda tiplerini konaklama tiplerini değiştirebilir. Ancak rezervasyonu önceden yapılmış olanlara müdahale edemez ve değiştiremez. 

d.      Konaklama tesisinin yukarıda yazılı hususlara uymaması nedeni ile Rekabet Kurulu, Ticaret Odası, Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, TUROB, Tüketici hakem heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ile sair adli merci ve mahkemeleri ile vb. resmi ve özel makam ve kuruluşlar tarafından verilecek cezalardan birinci derecede ve niha-i olarak sorumlu olduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle GoodBadUglyHotel.com un uğrayacağı olası zararlarını da tazmin etmeyi Konaklama tesisi kabul ve taahhüt etmiştir.

3-      KONAKLAMA TESİSİNİN GoodBadUglyHotel.com SİTESİNDEN YARARLANMASI ve KULLANMASINA İZİN VERİLMESİ KOŞULLARI

 

a.      Konaklama Tesisi, GoodBadUglyHotel.com Platformunu kullanan müşterilere ait her türlü bilgiyi ( kimlik – kredi kartı – banka – seyahat tarihleri – kiminle seyahat ettiği vb.) münhasıran kendisinde tutacak ve başkası ile paylaşmayacaktır.

b.      Bu bilgilerin ifşa edilmesinden kopyalanmasından, çoğaltılmasından, haksız kullanımından konaklama tesisi sorumludur.

c.       Konaklama Tesisi tarafından GoodBadUglyHotel.com platformuna aktarılmış bilgilerin,  içeriği, amacı değiştirilmeden ve Konaklama Tesisinin marka ve ticari itibarına zarar vermeyecek şekilde GoodBadUglyHotel.com tarafından her türlü haber, tanıtım ve reklam mecrasında, (internet dahil) kullanımına izin vermektedir. Konaklama tesisi internet ortamında ve GoodBadUglyHotel.com portalında yayınlanmak üzere aktarılmış, oda satış fiyatları ile satış ve iptal koşulları hariç tüm bilgilerin  GoodBadUglyHotel.com tarafından bildirimli veya bildirimsiz olarak düzeltilmesine, değiştirilmesine, başka dillere tercüme edilmesine, izin vermiştir.

d.      Yapılan tercümeler neticesinde ortaya çıkan eser münhasıran GoodBadUglyHotel.com a ait olacaktır. Ancak tercüme edilmiş içeriğe ait bu hak sadece GoodBadUglyHotel.com un kendi site içeriğinde kullanılabilir. Konaklama Tesisinin açıklayıcı bilgileri üzerinde hatanın düzeltilmesi durumları hariç önceden GoodBadUglyHotel.com dan yazılı onay alınmadan tanıtım metinlerinde değişiklik ya da güncelleme yapılamayacaktır. Zira böyle bir durumda bu sayfaların tercümelerinin yeniden yapılması GoodBadUglyHotel.com tarafından güncellenmesi gerekecektir.    

e.       Çoklu lisan kullanımına geçildiğinde GoodBadUglyHotel.com aksi yönde bir mutabakat bildirmediği sürece Konaklama Tesisinin site içeriğine aktardığı tanıtım bilgileri üzerindeki her türlü değişiklik, güncelleme ve/veya düzeltme (fiyatlar, kontenjan, odalar dahil) doğrudan veya çevrimiçi olarak Harici Ağ aracılığıyla veya GoodBadUglyHotel.com teknik ekibinin uzaktan yardım metotları ile Konaklama Tesisi tarafından gerçekleştirilecektir. Resim, fotoğraf ve açıklamalarla ilgili güncelleme ve değişiklikler GoodBadUglyHotel.com tarafından olabildiğince kısa, makul bir sürede işlemden geçirilecektir.

f.       GoodBadUglyHotel.com site ziyaretçilerine ENİYİ FİYAT GARANTİSİ’ de vermektedir. Konaklama Tesisi En İyi Fiyat Garantisi kapsamında kendi internet sitesi de dahil olmak üzere, GoodBadUglyHotel.com gibi uygulama yapan veya çağrı merkezleri aracılığı ile (müşteri rezervasyon sistemleri dahil), doğrudan Konaklama Tesisine rezervasyon alan,  GoodBadUglyHotel.com' ile (çevrimiçi veya dışı satışlar yapan herhangi bir seyahat acentesi veya bunların aracıları da dahil olmak üzere ) ticari rekabet içinde olan veya Konaklama Tesisi ile iş ortaklığı veya başka bir ilişki veya bağı nedeni ile üçüncü kişiler ile; aynı tarihte ve aynı tarihe yapılmış rezervasyon kayıtlarında, konaklama tesisinin, aynı oda tipi, aynı konaklama süresi, aynı konaklama tarihleri, aynı yatak tipi, aynı sayıda konuk için daha iyi fiyat, daha iyi ve uygun konaklama koşulu veya ücretsiz ek hizmetler (oda servisi, kahvaltı, sauna vb.), daha kolay rezervasyon değişikliği veya hafifletilmiş iptal koşulları vb., imkanlar vermek sureti ile daha iyi koşullar altında satış ve pazarlama  yapmamayı, kabul etmiştir. Konaklama tesisinin aksine bir uygulaması olduğunun tespit edilmesi halinde, konaklama tesisine yapılacak ilk müracaatta bu ayrıcalık ve  müşteri yararına olan fark ve imkanların müşteriye aynen yansıtılacağını varsa yapılmış fazla tahsilatı derhal aynı ödeme koşullarında müşteriye iade edeceğini, GoodBadUglyHotel.com un bu hususun hukuki takipçisi ve tarafı olabileceğini  Konaklama Tesisi  kabul ve taahhüt etmiştir.   

4-       GoodBadUglyHotel.com ‘UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a.      GoodBadUglyHotel.com, sahibi olduğu www.goodbaduglyhotel.com sitesi üzerinden konaklama tesisinde, müşterilerin satın alma işlemi yapmadığı müddet zarfı içinde her hangi bir ek ücret almayacaktır.

b.      GoodBadUglyHotel.com, Konaklama Tesisine site içindeki kendi Otel Alanı kullanımı ile ilgili olarak ücretsiz olarak uzaktan destek hizmetini kendi teknik kadrosu ve personeli ile verecektir.

c.       Konaklama tesisi GoodBadUglyHotel.com un hizmet destek birimlerinden ve müşteri hizmetlerinden zaman kısıtlaması olmaksızın ücretsiz yararlanacaktır.

d.      Site kullanım koşullarına ve üyelik koşullarına uygun davranmayan başkaca Konaklama Tesislerini sistemden çıkartarak, Konaklama Tesisleri arasında haksız rekabete izin vermeyecektir. Konaklama Tesislerinin birbirleri hakkındaki şikayet ve uyarıları taraflara bildirebileceği gibi, doğrudan doğruya kendi bünyesinde değerlendirerek uygulamaya alacaktır. 

e.       Olası müşteri şikayet ve davalarını Konaklama tesisine ihbar edecek, konaklama tesisinin kendisini savunması imkanı temin edilecektir.

f.       GoodBadUglyHotel.com üzerinden konaklama Tesisinde Rezervasyon yapan kişilerin Brüt toplam konaklama bedeli üzerinden hesap edilerek alınacak ve haricen belirlenmiş komisyon oranlarını, aynı coğrafi bölgedeki emsal tesisler ile kendi bünyesi içinde mukayese ederek, bölgesel taban komisyon oranlarını satış ve pazarlamada eşitlik olması bakımından yayınlayacaktır.  

g.      GoodBadUglyHotel.com Komisyon faturalarını KDV dâhil olacak şekilde manüel veya E-Fatura olarak düzenleyip Konaklama tesisine E-Posta, faks veya kargo ile göndereceği gibi Konaklama tesisi bu faturalara ve detaylarına harici ağ üzerindeki “Faturalarım”  sekmesinden zaman içinde ulaşabilecek ve “pdf” formatında faturasını kendi bilgisayarına indirebilecek veya doğrudan yazıcısından yazdırabilecektir. 

h.      GoodBadUglyHotel.com Konaklama Tesisinin müşteriden ücretini alamadığı rezervasyonlar ile ilgili olarak yaptığı geri bildirimleri değerlendirerek bu rezervasyonlar ile ilgili olarak komisyon ücreti talep etmeyecektir.            

5-      HESAPLAMALAR / ÖDEMELER

a.      Taban Komisyonlar GoodBadUglyHotel.com tarafından; coğrafi bölgelere göre / şehir oteli, dağ oteli, yaz tatili ve denizden yararlanma amacına uygun otel vd. statüdeki konaklama tesisi olmalarına göre / Hotel,  Motel,  Pansiyon, Butik Otel, Kamping, Tatil Köyü, Kampus vs. statülerine göre / Turizm Bakanlığından veya belediyelerden almış oldukları turizm işletme veya işletme belgelerindeki niteliklere göre / sistem üzerinden gerçekleşen satış miktarlarına göre / mevsim değişikliklerine göre / resmi ve dini bayram tatilleri ile yılbaşı, sömestr tatili, anneler günü, sevgililer günü vb. özel günlere göre / Konaklama tesisinin erken rezervasyon indirimi ve benzeri satış aksiyonları verip vermemesine göre ve turizm ticaretindeki emsallerini dikkate alarak ve hakkaniyet ölçüsünde “en düşük” olarak bizzat belirlenir.

b.      Taban Komisyon oranları her zaman GoodBadUglyHotel.com tarafından değiştirilebilir. Bu değişiklik GoodBadUglyHotel.com tarafından Konaklama Tesisi’ne elektronik posta ile bildirilir. Ancak yapılan değişiklik değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren tarafları bağlar.  Değişiklik öncesinde yapılmış rezervasyon ve satışlara işlemin yapıldığı tarihteki komisyon oranları uygulanır. Yeni komisyon oranları değişikliğin yapılmasından sonraki rezervasyonlar için geçerli olur. Tesisin bu artışı kabul etmeme ve sistemden çıkma, satışlarını kapatma kontenjanlarını “0” yapma hakkı saklıdır. Ancak Konaklama Tesisi sözleşmeyi tamamen fesih etmek ister ise, fesih bildirimini yazılı olarak noterden GoodBadUglyHotel.com’ a bildirmek zorundadır. Fesihten önce yapılmış rezervasyonların Konaklama Tesisi tarafından yerine getirilmesi ve müşteriye vaat olunan hizmetin ifası için sözleşme şartları geçerli olacaktır.

c.       GoodBadUglyHotel.com tarafından belirlenen komisyon oranlarının konaklama tesisi tarafından kabul edilmemesi halinde; Konaklama tesisinin GoodBadUglyHotel.com portalı içindeki kendi sayfasına gerek kendisinin gerekse müşterinin ulaşması GoodBadUglyHotel.com tarafından engellenir. Müşteri sitede dolaşırken bu konaklama tesisinden rezervasyon yapamaz konaklama tesisini ve tanıtımlarını göremez.

d.      Konaklama Tesisi ile komisyon oranı üzerinde sonradan anlaşma temin edilmesi halinde, Konaklama Tesisinin sayfası güncellenerek GoodBadUglyHotel.com tarafından kullanıma aktif hale getirilir.

e.       Müşteri tarafından Konaklama tesisinde GoodBadUglyHotel.com üzerinden yapılan her rezervasyon için, Konaklama Tesisi GoodBadUglyHotel ye yukarıda tarif edilen komisyonu ödemekle yükümlüdür.

f.       Ödemeler, GoodBadUglyHotel.com un düzenleyeceği E-Fatura karşılığı GoodBadUglyHotel.com hesabına nakit veya banka havalesi olarak yapılacaktır. Konaklama Tesisi fonların transferi veya ödemenin havalesi için bankalar tarafından kesilen tüm masrafları üstlenecektir. Komisyon alacağı; müşterinin konaklamasını bitirip konaklama tesisinden ayrılmasını müteakip doğar.

g.      Komisyon faturaları her ayın başında, bir önceki ay otelden çıkış yapan müşteriler dikkate alınarak GoodBadUglyHotel.com tarafından düzenlenip E-Fatura veya yukarıda tarif edilen şekillerden birinde veya birkaçında düzenlenerek Konaklama Tesisin vermiş olduğu fatura bilgileri doğrultusunda tanzim olunarak ay başında gönderilir. Konaklama tesisi Faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içinde GoodBadUglyHotel.com banka hesabına fatura bedelini nakit olarak öder.

h.      Sözleşme Tarafları arasında herhangi bir ihtilaf veya yapılan rezervasyon ile ilgili tereddüt olduğunda GoodBadUglyHotel.com sistem kayıtları tek ve münhasır delil olarak kabul edilir. Konaklama Tesisi bu durumun aksini yazılı surette her zaman ispat etmeye muktedirdir.

i.        Kötü niyetli yaklaşımlar ile çifte rezervasyon veya sanal müşteri rezervasyonlarının varlığının tespiti halinde buna dair önlemlerin alınması için taraflar birlikte hareket etmeyi kabul etmişlerdir.

j.        Konaklama Tesisi, GoodBadUglyHotel.com’ üzerinden kendisinin belirlediği koşulları kabul eden ve gereklerini yerine getiren müşteriler tarafından yapılmış rezervasyonu ilgili tarihler için kabul etmiş olur. Konaklama Tesisi GoodBadUglyHotel.com dan gelen bildirimi almakla tesisindeki odayı müşterisine tahsis etmeyi kabul etmiş sayılır. Şayet bu tahsisi yapmaz, müşteriyi tesisine kabul etmez ise müşterinin ve/veya GoodBadUglyHotel.com un şikâyet ve davalarının neticelerine katlanır.

k.      Konaklama tesisi yapmış olduğu tahsisata rağmen müşterinin otele gerekçesiz ve bildirimsiz gelmemesi halinde müşteriden kendisinin belirlemiş olduğu ve sitede kendisine ayrılan alanda ilan ettiği No Show bedelini tahsil etmeye hak kazanır.  Bu gibi durumlarda müşteriden Konaklama tesisinin tahsil ettiği veya edeceği No Show bedeli üzerinden GoodBadUglyHotel.com a komisyon ödemesi yapılır.

l.        Otel rezervasyona rağmen gelmeyen, ödemesini yapmamış müşteri bilgilerini GoodBadUglyHotel.com’ a gerekli araştırmaları yapması ve tedbirleri alması için geri bildirir. GoodBadUglyHotel.com bu hususu ve sebeplerini araştırmak ve Konaklama tesisine bildirmekte serbesttir.   

m.    Konaklama tesisinin GoodBadUglyHotel.com portalı içindeki sayfasına girerek rezervasyon işlemi yapan müşteri bilgileri Harici Ağ yolu ile sitede yapılan bütün rezervasyonların ayrıntılarını GoodBadUglyHotel.com izleyebilir. Gerekli gördüklerini belirli süre için saklayabilir. Konaklama tesisi bu hususu bilmektedir. Konaklama Tesisi site içindeki satışların ve ziyaretlerin GoodBadUglyHotel.com tarafından izlenmesine, değerlendirilmesine ve istatistik oluşturmasına ve bunların kullanmasına izin vermektedir.

n.      Konaklama tesisi GoodBadUglyHotel.com dan aylık bazda GoodBadUglyHotel.com aracılığı ile gelen rezervasyon taleplerini ve ödediği komisyon miktarlarını değerlendirebileceği ekran raporlarını alabilir.

o.      Konaklama tesisinin komisyon bedellerini vadesinde ödemesi, tesis bilgilerini sisteme detaylı, eksiksiz ve doğru aktarması, sitedeki bilgilerini güncelleme sıklığı, GoodBadUglyHotel.com’ a taban komisyonun üzerinde komisyon tayin etmesi, emsallerine göre çok tercih edilen olması, site içi anketlerde kendisi hakkında olumlu bildirimler yapılması, vb. belirli kıstaslara göre üretilmiş algoritmalar konaklama Tesisinin site içindeki sıralamasını, site içi aramalarda üst sıralara çıkmasını temin eder.  Bu kriterlerin formüller içindeki sabit değerleri ve sayılarının arttırılıp eksiltilmesi münhasıran GoodBadUglyHotel.com tarafından belirlenir. Bu nedenle örneğin Komisyon ödemelerinin vadesinde ve tam olarak yapılmaması site içeriğindeki sıralamada konaklama tesisinin alt sıralara kaymasına yol açabilir.

p.      GoodBadUglyHotel.com ve Konaklama Tesisi arasında bir anlaşmazlık olması halinde,  komisyon alacaklarının anlaşmazlık dışında kalan miktarı, işbu Sözleşmenin koşulları doğrultusunda ödenecektir. Anlaşmazlık miktarı öncelikle görüşmeler sureti ile çözülmeye gayret edilecektir.

q.      GoodBadUglyHotel.com Konaklama tesisinin komisyon bedellerini geç ödemesi halinde avans faizi talep etmek, sözleşme uyarınca OTEL.COM portalı üzerinden verdiği hizmeti askıya almak, sözleşmeyi tamamen feshetmek ve/veya Konaklama Tesisinden banka garantisi veya benzer bir finansal güvence talep etme hakları saklıdır.

6-      REZERVASYON ve SATIŞ,  ŞİKÂYETLER

a.      Müşteri GoodBadUglyHotel.com üzerinden bizzat Konaklama tesisinin belirlediği koşullarda oda ayırttığında, GoodBadUglyHotel.com yapılan bu rezervasyonu,  kendiliğinden oluşturulan bir referans numarası ile birlikte Konaklama Tesisine otomatik olarak E-Posta /veya/ Faks ile gönderir. GoodBadUglyHotel.com sisteminin “GÖNDERİLDİ” sini sistemden alması rezervasyonun yapıldığı ve Konaklama Tesisi tarafından kabul edildiği anlamına gelir.  GoodBadUglyHotel.com bu gönderinin gitti bilgisini sistemden otomatik olarak aldıktan sonra, başkaca bir kabul, teyit mesajı beklemeden, derhal Müşteriye rezervasyonun başarı ile yapıldığı bilgisini Konaklama Tesisine verilmiş Referans numarası ile birlikte gönderir. Müşterinin eline geçen bu E-Mail aynı zamanda Konaklama tesisinin müşteri için düzenlediği VOUCHER – Bilet anlamındadır.

b.      Müşteri tarafından sisteme bildirilen (kredi kartı bilgileri de dâhil olmak üzere) her türlü bilgi ve tarihlerin doğru ve eksiksiz olmasından GoodBadUglyHotel.com sorumlu tutulamaz.  

c.       GoodBadUglyHotel.com Konukların (çevrimiçi) rezervasyonlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerinden Konaklama Tesisine karşı sorumlu değildir. Konaklama Tesisi düzenli olarak (günlük) yapılan rezervasyonların doğruluğunu haricen tetkik ve tahkik edebilir. GoodBadUglyHotel.com’ un destek hizmet birimlerinden bu konuda yardım talep edebilir.  GoodBadUglyHotel.com tarafından yapılan araştırmanın doğru olduğu garantisi verilmez.

d.      GoodBadUglyHotel.com Platformu üzerinden Konaklama Tesisinde bir rezervasyon gerçekleştirildiğinde Konaklama Tesisi ile Müşteri arasında doğrudan bir sözleşme (“Konaklama Rezervasyonu” / “Oda Tahsis Sözleşmesi” ) yapılmış olduğu Konaklama Tesisi tarafından kabul edilmektedir.

e.       Konaklama Tesisi, iş bu sözleşme ile GoodBadUglyHotel.com tarafından işletilmekte olan www.goodbaduglyhotel.com Platformu üzerinden Konaklama Tesisinde müşteri tarafından yapılan çevrim içi otel rezervasyon taleplerini gerçekleştirebilmesi ile sınırlı olmak, rezervasyon taleplerini kendisinin önceden belirlediği koşullarda kendi adına alıp kabul etmesi için hukuken gerekli ölçüde temsil yetkisini iş bu sözleşme ile vermiştir. Konaklama tesisi temsilce ve vekil durumundaki GoodBadUglyHotel.com tarafından kendisine bildirilen ve alınan rezervasyon hizmetlerini bizzat yerine getirmeyi müşterisine ve GoodBadUglyHotel.com a birlikte ve ayrı ayrı taahhüt etmektedir.    

f.       Konaklama Tesisi, sistem üzerinden rezervasyon yaptıran müşteri ile doğrudan doğruya sözleşme yaptığını ve bu sözleşmenin tarafı olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle Konaklama tesisinin bizzat düzenlediği bilgiler doğrultusunda GoodBadUglyHotel.com portalı üzerinden yapılan rezervasyonu kabul ederek yerine getirme borcu altına bizzat ve tek başına girdiğini kabul etmektedir.  

g.      Konaklama Tesisi müşterisinden teyit edilen rezervasyon bedeli dışında,   (müşterinin konaklama tesisinde yaptığı ekstra harcama ve aldığı hizmetler ile ilgili olanlar hariç) işlem ücreti, masraf, komisyon bedeli, vs. nam altında ek bir ücret talep ve tahsil etmeyecektir. Müşterinin yapacağı ödeme yöntemleri için ek ücret almayacaktır. (örneğin: kredi kartı komisyonu ücreti)

h.      Konaklama Tesisinin satışa arz ettiği, sunduğu, ürettiği veya sağladığı mal ve hizmetler ile müşterinin konaklamadan beklediği faydanın hiç, eksik veya yetersiz olarak karşılandığı yolundaki şikâyet, iptal, bedel iadesi, tazminat vs. talepleri ile GoodBadUglyHotel.com' un aracılığı veya müdahalesi olmaksızın Konaklama Tesisi kendisi ilgilenir.

i.        GoodBadUglyHotel.com, Konaklama Tesisi müşterilerinden aracılık ve temsil faaliyetleri nedeni ile kendisine doğrudan veya dolaylı / birlikte veya münferiden gelebilecek şikâyet ve talepleri Konaklama tesisine rücu eder. Bu gibi talep ve şikâyetlerden Konaklama Tesisi niha-i olarak sorumludur. Konaklama Tesisinin verdiği hizmet kusurundan vb. sebeplerden GoodBadUglyHotel.com un bir yükümlülüğü olmadığını olamayacağını kabul, taahhüt ve beyan etmektedir.

j.        GoodBadUglyHotel.com her durumda ve tamamen kendi arzu ve inisiyatifine bağlı olarak müşteriye destek hizmeti sunabilir. GoodBadUglyHotel.com Konaklama Tesisi ve müşteri arasında arabuluculuk görevi üstlenebilir. Çifte rezervasyon veya diğer maddi hata ve usulsüzlükler nedeni ile Konaklama Tesisi ve GoodBadUglyHotel.com markasını zedeleyebilecek müşteri şikâyetlerini bertaraf etmek için, Konaklama tesisi hesabına ikame hizmet verebilir. Fiyat farkına ilişkin maliyetleri konaklama tesisi hesabından karşılanmak üzere müşteriye eşit veya daha iyi standartlarda alternatif konaklama teklif edebilir. Müşteriye Konaklama tesisi hesabına kısmen veya tamamen bedel iadesi ödemesi yapabilir. Bunlar ile ilgili yaptığı giderleri, komisyon alacakları dışında ayrıca Konaklama Tesisine rücu ederek talep ve tahsil eder.

7-      ÇİFTE REZERVASYON, REZERVASYONUN İPTALİ VE REZERVASYONUN KULLANILMAMASI  (NO SHOW)

 

a.      Konaklama Tesisi müşteri tarafından usulüne uygun şekilde yaptığı rezervasyonları, (ayırttığı odaları) müşteri adına temin ve tahsis etmeyi kabul ve taahhüt eder. Konaklama Tesisi herhangi bir nedenle sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmez veya karşılayamaz duruma gelir ise; Konaklama Tesisi durumu GoodBadUglyHotel.com Müşteri Hizmetleri / Destek Hizmetleri birimleri aracılığı ile derhal ve İVEDİ kaydı ile GoodBadUglyHotel.com' u bilgilendirir. Bu nevi bildirim Maillerinin konu satırında  “ ÇR - çifte rezervasyon“İVEDİ”  ifadesine yer verecektir. GoodBadUglyHotel.com sistemi tarafından kendiliğinden öncelikli değerlendirmeye alınan bu bildirim üzerine GoodBadUglyHotel.com müşteri adına Konaklama Tesisi hesabına alternatif bir konaklamayı yapmaya gayret edecektir. Teklif Konaklama Tesisi - GoodBadUglyHotel.com ve Müşteri tarafından sistem üzerinden yapılacak yazışmalar ile onaylanır. Müşterinin veya Konaklama Tesisinin sunulan alternatifleri kabul etmemesi veya alternatif konaklama tesisi bulunamaması durumunda,  Konaklama Tesisi bu hata ve eyleminin her türlü hukuki neticesine tek başına katlanır, varsa yapması gereken bedel iade